Time passed:
1
6
2
5
Days
0
5
Hours
1
1
Minutes
2
4
Seconds
ประตูเหล็กราคาประตูม้วน

ประตูเหล็กราคาประตูม้วน

การคัดเลือกประเภทของ ประตูเหล็กราคาประตูม้วน ให้เหมาะสมกับการทำงาน ควรนึกถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ระบบประตูเหล็กประตูเหล็กม้วน ที่ใช้ทั่วๆ ไปแยกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ CCIR ( PAL:ใช้ในประเทศไทย ) และ EIA (NTSC) ประตูเหล็กราคาประตูม้วน รูปแบบ CCIR เป็นระบบมาตรฐานยุโรป 625 เส้น 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ ด้าน EIA เป็นรูปแบบมาตรฐานอเมริกัน 525 เส้น 110 โวลต์ 60 เฮิรตช์ ประตูเหล็กราคาประตูม้วน ที่เหมาะกับที่จะนำมาใช้ในไทยจะจำเป็นจะต้องเป็นลักษณะ CCIRสัดส่วนของแผ่นรับภาพของ CCD Sensor format (ที่พูดกันง่ายๆว่า ความจุชิป ) ถ้ายิ่งมีความจุใหญ่ยิ่งดี

ความสว่าง ( Illumination ) คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์สำหรับรับภาพ ประตูเหล็กราคาประตูม้วนนั้น ไม่ใช่ส่งผลโดยเจาะจงต่อความรวดเร็วที่มีต่อแสงเท่านั้น อย่างไรก็ตามยังมีผลต่อสีของวัสดุด้วย คุณลักษณะ ของทิวภาพที่ยอดเยี่ยมขึ้นตรงต่อความแรงของแสงไฟที่ตัวรับภาพ ในกรณีของ ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วนธรรมดา ประตูเหล็กราคาประตูม้วน ประเภท CCD อาจจะแบ่งตามคุณสมบัติของความสว่างได้ 3 ระดับ คือ

ประตูเหล็กราคาประตูม้วนที่ใช้ในกิจการทั่วๆ ไป จำเป็นต้องใช้ความสว่างตั้งแต่ 5-2,000 Lux

ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วนที่ใช้ในการงานความปลอดภัยสูงต้องการใช้รัศมีตั้งแต่ 0.1-5 Lux

ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วนที่ใช้ในธุรกิจพิเศษโดยเฉพาะทางต้องการใช้ความสว่างตั้งแต่ 0.0001-0.1 Luxรูปแบบซิงค์ ( Synchronization ) ปกติ ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วน จะมีวงจรสภาวะซิงค์ในตัวแบบของแต่ละอันแล้ว ซิงค์ของประตูเหล็กประตูเหล็กม้วนรายตัวจะไม่ตรงกัน ถ้าเรานำกล้องหลาย ๆ ตัว มาใช้ด้วยกันโดยผ่าน เครื่องจัดเรียงภาพ (Sequence Switcher) พร้อมกับแสดงภาพบนจอมอนิเตอร์ จะมองเห็นได้ว่าในระหว่างที่เครื่องมือจัดเรียงภาพสับเปลี่ยนภาพจาก ประตูเหล็กราคาประตูม้วน ตัวหนึ่งไปยังอีก ประตูเหล็กราคาประตูม้วนอันหนึ่งนั้น ภาพจะสั่นในแนวตั้งบนจอมอนิเตอร์ ซึ่งจะยังผลต่อการจดบันทึกข้อมูลภาพวิดีโอ เวลาเอาภาพวิดีโอนั้นมาเปิดสับเปลี่ยนเป็นเหตุให้ภาพล้มเป็นช่วง ๆ ตามจังหวะ การสลับภาพของเครื่องมือจัดเรียงภาพความคมชัดของภาพ ( Resolution ) ประตูเหล็กราคาประตูม้วนที่มีความชัดเจนมากจะให้ภาพที่คมชัด ซึ่งคุณสมบัตินี้นับว่าเป็นมูลฐานของการคัดลักษณะของกล้อง ทั้งนี้ขึ้นตรงต่อการออกแบบของแต่ละผู้ผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบที่ต่างๆรูปแบบกันออกไป